Od lipca Starostwo Powiatowe w Kielcach wprowadziło system powiadamiania klientów poprzez SMS.  – Pozwala to usprawnić obsługę petentów – mówi starosta kielecki Michał Godowski.

Osoby, które załatwiają sprawę w wydziałach kieleckiego starostwa otrzymują sms z powiadomieniem o postępach jej realizacji, bądź jej zakończeniu. W czasie składania wniosków, pracownicy starostwa informują o możliwości otrzymania bezpłatnego powiadomienia drogą elektroniczną. Jeśli ktoś chce skorzystać z tej możliwości, wówczas podaje niezbędne dane.

– Idziemy z duchem postępującej cyfryzacji procesów administracyjnych. Uruchomiliśmy system szybkiego powiadamiania interesantów o możliwości odbioru ważnych dokumentów, jak rozpoczęcie procedury wydania pozwolenia na budowę czy zapraszamy po odbiór dokumentów, legitymacji czy orzeczeń o niepełnosprawności.  Mieszkańcy powiatu o terminie odbioru dokumentów powiadamiani są sms-em – mówi starosta kielecki, Michał Godowski. 

Obecnie korzystają z niego petenci Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Budownictwa, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Niebawem system będzie wdrażany również w pozostałych wydziałach kieleckiego starostwa.


– System działa zaledwie kilka tygodni, a już wysłaliśmy ponad 700 sms z informacją. Najwięcej, bo aż blisko 600 sms wysłał powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – dodaje starosta.  – To wprowadzenie udogodnień dla osób załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym w Kielcach spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców.

Co ważne, wiadomości generowane są automatycznie i nie należy na nie odpowiadać. Numery telefonów, z których klienci mogą dostawać SMS-y z wiadomością od urzędników to: 661015761, 661010761.