Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach brali udział w XIX Szkolnym Tygodniu Kultury Języka. Honorowy Patronat nad imprezą sprawował starosta kielecki Michał Godowski.

W ramach Tygodnia Kultury Języka uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach mieli okazję wziąć udział w turnieju krasomówczym oraz w konkursie ortograficznym.

– Nasza szkoła była współorganizatorem XXIV Wojewódzkiego Turnieju Krasomówczy „O Laur Demostenesa”. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Weronika Miernik, Wiktoria Ciechańska i Piotr Szczepanik spisała się rewelacyjnie – mówi Halina Kołodziejczyk, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

Weronika Miernik, uczennica klasy trzeciej LO uplasowała się na II miejscu, a Piotr Szczepanik otrzymał wyróżnienie. Opiekunem merytorycznym Weroniki była pani Teresa Jakubowska. Nagrody książkowe ufundowali: Starosta Kielecki Michał Godowski. Natomiast fundatorem pucharów była Rada Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach i Dyrekcja Szkoły.


Dzień później miał miejsce IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Młodzi ludzie zmierzyli się z tekstem dyktanda pt. „Językowe refleksje”-  przygotowanego przez pana Waldemara Trepkę.

Do konkursu przystąpiło 28 osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Gimnazjum Nr 1 im. Kacpra Fotygi w Chęcinach, – Gimnazjum w Nowinach, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Wolicy, ZSP Nr 5 w Łopusznie, Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Łokietka w Chęcinach oraz Gimnazjum w Brynicy.

Tytuł Mistrza Ortografii uzyskały Klaudia Malesa z ZSP w Nowinach i Julia Dziedzic z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka  Chęcinach.

Galeria