W Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu po raz dziewiąty odbyły się Eliminacje Regionu V  do Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych  w tenisie stołowym. Zmaganiom sportowym przyglądał się wicestarosta kielecki Zenon Janus.

W zawodach brało udział tylko 3 spośród 6 placówek resocjalizacyjnych, które mogły się ubiegać o prawo startu w finałach Mistrzostw Polski, we Włocławku. A były to: MOW w Kielcach, PMOW w Rembowie i jako gospodarz turnieju PMOW w Podzamczu.

Pierwsze miejsce drużynowo zajęli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach, drugie miejsce zdobyli gospodarze – drużyna z PMOW w Podzamczu, a trzecie wychowankowie z Rembowa.

Na zakończenie turnieju wicestarosta wręczył zwycięzcom nagrody w postaci pucharów, dyplomów i drobnych upominków.


– Gratuluje wam wszystkim. Bardzo dobrze reprezentowaliście dzisiaj swoje ośrodki. Dostarczyliście nam wielu sportowych emocji. Życzę wam dalszych sukcesów – mówił Zenon Janus.

– Jednym z elementów resocjalizacji jest udział wychowanków w zawodach sportowych. Dzięki temu propagujemy aktywny stylu życia, niwelujemy zachowania agresywne, umożliwiamy osiągnięcie sukcesu, budujemy relacje koleżeńskie, uczymy zachowań „fair play”, uczciwości w życiu osobistym, a także kształtujemy u wychowanków poczucie własnej wartości, kulturę osobistą oraz szacunek dla innych osób. Dobra organizacja wszelkiego rodzaju zajęć sportowych  przyczynia się do uzyskania w procesie resocjalizacji wychowanków trwałych i pożądanych efektów wychowawczych, społecznych oraz moralnych – dodał Bogdan Kalwat, dyrektor ośrodka w Podzamczu.

Galeria