Za ubiegłoroczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” – powiat kielecki został uhonorowany prestiżową statuetką „Koziołka”.

Powiat kielecki otrzymał „Koziołka” za wszechstronne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Doceniono nasze przedsięwzięcia profilaktyczne obejmujące obszar ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Miejsce na podium, to uznanie wszelkich przedsięwzięć, zaangażowania i szeroko zakrojonej współpracy na rzecz bezpieczeństwa w powiecie kieleckim.

Podczas uroczystego podsumowania, nagrodzono samorządy za ich zaangażowanie w realizację programu. W podsumowaniu programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” uczestniczył Michał Godowski, starosta kielecki.

– Starostwo Powiatowe w Kielcach od wielu lat realizuje wiele ważnych dla mieszkańców powiatu kieleckiego przedsięwzięć. W roku 2017 powiat kielecki wsparł Komendę Miejską Policji w Kielcach kwotą 124  tysięcy złotych z przeznaczeniem na różnego rodzaju zadania, których celem jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa – powiedział starosta kielecki, Michał Godowski.

W 2017 roku Powiat kielecki zajął I miejsce za realizację programu Bezpieczne Świętokrzyskie. – Otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych. Kwota ta przeznaczona została na zakup kamizelek i szelek odblaskowych oraz wyposażenia w elementy miasteczka ruchu drogowego – dodaje starosta.

Dzięki dużemu zaangażowaniu policji, akcja Bezpieczne Pierwszaki odbiła się szerokim echem pośród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Na spotkaniach funkcjonariusze przeprowadzali lekcję z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Elementy odblaskowe rozdawane były podczas spotkań przedstawicieli Starostwa Powiatowego, policji i lokalnych władz samorządowych z uczniami klas pierwszych w 122 szkołach  podstawowych z terenu Powiatu Kieleckiego.

Na elementy odblaskowe została przeznaczona kwota 12 tys. złotych. Resztę kwoty przeznaczyliśmy na wyposażenie miasteczka ruchu drogowego. Dodatkowo z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 4 tysiące złotych na uzupełnienie wyposażenia  miasteczka ruchu drogowego dla kieleckiej policji.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego służy policjantom do praktycznej nauki bezpiecznych zachowań na drodze dzieci. Najmłodsi mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zorganizowanym miasteczku ruchu drogowego, a także w jaki sposób rowerzysta powinien poruszać się po drogach. Poznają również sygnalizację świetlną obowiązującą pieszych, jak również kierujących pojazdami. Zestaw zawiera maty ulic, ronda, przejść pieszych i znaki drogowe. Miasteczko wykorzystywane jest do profilaktyki, ale także konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy egzaminów na kartę rowerową.

Ponadto z budżetu powiatu kieleckiego przekazano 100 tysięcy złotych na zakup samochodów w wersji oznakowanej i nieznakowanej oraz sprzętu i materiałów techniki policyjnej.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kielcach przeprowadzali  kontrolę autokarów, które przewoziły osoby na wakacyjne wyjazdy w ramach  akcji „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie” .

W dniach 14 – 16 grudnia 2017 roku – ogólnopolska kampania pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.  Na terenie Kielc i powiatu kieleckiego na wyznaczonych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach stacjach kontroli pojazdów można było dokonać bezpłatnego sprawdzenia prawidłowości oświetlenia.

– Powiat kielecki był częstym inicjatorem oraz koordynatorem wielu podejmowanych działań – dodaje Beata Niebudek, kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa kieleckiego starostwa.

W ubiegłym roku, z budżetu Starostwa Powiatowego przeznaczono również ponad 68 tysięcy złotych na wsparcie działań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach rozbudowy systemu alarmowania OSP i ostrzegania ludności, powiat kielecki przekazał 8 zestawów urządzeń DSP-50 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Cena wszystkich 8 zestawów wyniosła w sumie ponad 45 tysięcy złotych. Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 przeznaczony jest do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych oraz do powiadamiania osób wyposażonych w pagary i telefony komórkowe.

Kolejnym przedsięwzięciem, realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa był zakup zestawu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dla OSP Daleszyce. Za kwotę 7 tys.500 złotych zakupiono m.in.: belkę sygnalizacyjną z wizualno-akustycznym systemem ostrzegania, generator sygnałów akustycznych, radiostacje, antenę samochodową i lampy ostrzegawcze. Zestaw zamontowany został na nowo zakupionym  samochodzie rozpoznawczo-ratowniczym Volkswagen Transport.

Wsparcie ogółem z budżetu Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Policja 124 000 złotych, Ochotnicze Staże Pożarne 68 129,30 złotych.

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Istotnym była także chęć wyrażenia im uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”

Po raz drugi wyróżniono sześć gmin/miast za realizację w 2017 roku programu „Bezpieczne świętokrzyskie”. Otrzymali je: gmina Bieliny (powiat kielecki), Stąporków (powiat konecki), Sobków (powiat jędrzejowski) Waśniów (powiat ostrowiecki), Czarnocin (powiat kazimierski) oraz Miasto i Gmina Busko Zdrój.

Galeria