Szkoła Podstawowa w Korzecku ma już swojego patrona. Społeczność szkolna wzięła udział w uroczystościach nadania imienia placówce, a także poświęcenia i przekazania sztandaru. Teraz będzie nosić imię 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Korzecku rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach, gdzie dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru. Kilka dni później, w murach szkoły odbyła się uroczystość wprowadzenia sztandaru, który został ufundowany przez Uniwersytet Warszawski. Obecni podczas uroczystości przedstawiciele uczelni otrzymali szczególne podziękowania.

Jak poinformowała Grażyna Staszek, dyrektor Szkoły podstawowej w Korzecku, imię szkoły zostało wybrane przez szkolną społeczność. O trafności wyboru mówili wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, według których imię „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę” pozwala na uczczenie wielu bohaterów narodowych. – Polacy wielokrotnie udowadniali, że Ojczyzna jest dla nich największym dobrem, dla którego są gotowi całkowicie się poświęcić. W zawikłanych dziejach Państwa Polskiego często dochodziło do sytuacji, kiedy to niepodległość stawała pod wielkim znakiem zapytania. W tych ciężkich dla naszej Ojczyzny momentach znaleźli się tacy, którzy za cenę własnego zdrowia, a nawet życia walczyli o Polskę jak o największe dobro. Uczniowie ze szczególną uwagą będą uczyć się i stawiać sobie za wzorce takich wielkich bohaterów narodowych, jak między innymi Marszałek Józef Piłsudski, Witold Pilecki, Wincenty Witos, czy Roman Dmowski i wielu innych – wymieniał jeden z akademickich wykładowców.

Zdaniem burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, dzień nadania imienia szkole w Korzecku i przekazanie sztandaru zapisze się złotymi literami na kartach historii prężnie działającej placówki. – Jestem przekonany, że cała społeczność szkolna na długo zapamięta dzisiejszy dzień. Można powiedzieć, że zyskując imię i sztandar, szkoła zyskała swoją tożsamość – podkreślał burmistrz, Robert Jaworski, dodając, że uczniowie będą mieli z kogo czerpać najwspanialsze wzorce.


Poświęcenia sztandaru podczas uroczystej mszy świętej, która odbyła się cztery dni wcześniej w kościele parafialnym w Chęcinach, dokonał proboszcz parafii Jan Kukowski. Duchowny poświęcił także w murach szkoły tablicę upamiętniającą to jakże historyczne wydarzenie.

Uroczystość nadania imienia szkole „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę” uświetniła przejmująca akademia, która odbyła się w budynku placówki. Występy artystyczne uczniów zabrały zebranych w podróż przez dzieje, z patriotycznymi wątkami w tle opowiadającymi o walce o wolność i niepodległość kraju. Widowisko ubarwione wspaniałą grą aktorską i piękną scenografią pozwoliły poczuć prawdziwego ducha polskości.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Uniwersytetu Warszawskiego na czele z kanclerzem Panem Jerzym Pieszczurykowem, Wojewody Świętokrzyskiego, w osobie Pani Teresy Daszkowskiej oraz jednostek samorządu gminy i miasta Chęciny.

Agnieszka Olech

 

 

 

Galeria