Szkoła Podstawowa w Rykoszynie uroczyście obchodziła pierwszą rocznicę nadania jej imienia Józefa Klemensa Piłsudskiego i przekazania sztandaru. Wydarzenie zostało połączone z obchodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

8 listopada, w Szkole Podstawowej w Rykoszynie odbyły się uroczystości związane z rocznicą nadania imienia tutejszej placówce oświatowej. – Jeszcze do ubiegłego roku wiele szkół z terenu gminy Piekoszów nie miało swoich patronów. Moim marzeniem było, aby dla uczczenia przypadającej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, placówki oświatowe otrzymały imiona bohaterów. Bardzo się cieszę, że szkoły, które nie miały jeszcze imion przyjęły je w tak ważnym dla nas roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To powód do dumy i satysfakcji dla szkolnych społeczności, ale też wyzwanie, aby godnie imiona swoich patronów reprezentować – mówi wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek.

Niezwykle uroczyście świętowano rocznicę nadania imienia Szkole Podstawowej w Rykoszynie i przekazania sztandaru. – Od ponad już roku naszej szkole patronuje Józef Piłsudski, wybitna postać, jaka zapisała się na kartach naszej historii. Dla całej społeczności szkolnej to wielki powód do dumy i satysfakcji. Józef Piłsudski jest dla nas wspaniałym wzorcem – podkreśla Agata Skalska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rykoszynie.

Warto przypomnieć, że wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Rykoszynie dokonała demokratycznie cała społeczność szkolna. Chciano przede wszystkim, aby był on związany z Rykoszynem, a jak mówią karty historii, 17 sierpnia 1914 roku, Józef Piłsudski stacjonował w tej miejscowości wraz z legionami. – To był niezwykle trafny wybór. Kolejne pokolenia będą pamiętać o związkach Józefa Piłsudskiego z Rykoszynem, w którym to właśnie zapadły w tamtym czasie jedne z najważniejszych dla naszego kraju decyzji – zaznacza wójt, Zbigniew Piątek.


Jak podkreślali podczas pierwszej rocznicy nadania imienia i przekazania sztandaru uczniowie szkoły, Józef Piłsudski to piękny wzór do naśladowania. – Walczył o naszą wolność, o to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju – mówili przejęci uczniowie podczas wzruszającej akademii. Gratulacje i życzenia osobiście przekazał całej społeczności szkolnej senator Krzysztof Słoń, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Cezary Majcher, a w imieniu wójta gminy Piekoszów, Zbigniewa Piątka, sekretarz gminy Piekoszów, Grażyna Tatar. – Dzisiejsze wydarzenie jest doskonałym przykładem na to, jak społeczność szkolna może czcić swojego patrona, który wskazuje nam kierunek pamięci, jej kultywowania, podkreślania tego, że jesteśmy jednym narodem i powinniśmy tę naszą jedność pielęgnować – podkreślał senator, Krzysztof Słoń.

Galeria