Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podejmuje kolejne działania mające na celu uświadamianie wszystkim poszukującym zatrudnienia o możliwości służby w naszej formacji. Tym razem Naczelnik wydziału mł. insp. Anna Adamczyk – Kita o współpracy w tym zakresie i o aktualnej sytuacji na rynku pracy rozmawiała z przedstawicielami samorządów terytorialnych.

zobowiązuje, ale także przynosi wiele powodów do dumy oraz satysfakcji. Jednak żeby móc wstąpić w nasze szeregi trzeba spełnić szereg wymagań, a także przejść pozytywnie cały proces rekrutacji. Aby wypowiedzieć słowa roty i „…strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”, odebrać legitymacje służbowe oraz pełnić swoje obowiązki, trzeba też przede wszystkim być dobrze zorientowanym o możliwościach wstąpienia w nasze szeregi.

Stąd też mł. insp. Anna Adamczyk – Kita Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z podkom. Mariuszem Szajowskim z Wydziału Kadr i Szkolenie KWP w Kielcach uczestniczyli w kolejnym spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji na rynku pracy. Z liderami lokalnych środowisk, przedstawicielami samorządu terytorialnego, starostami, burmistrzami, przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pozarządowych mówili o formach i technikach doboru kandydatów. Rozmawiali o aktualnych przedsięwzięciach mających na celu zapoznanie społeczeństwa z możliwością służby w Policji. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem w tym obszarze, a także podsumowali dotychczasowe wspólne przedsięwzięcia. Podjęto również temat przyszłej możliwej współpracy w ramach procesu rekrutacyjnego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach

Galeria