Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy – na skrzyżowaniu ul. Maciejówka i drogi krajowej powstanie rondo. Planowane są także trzy lewoskręty z „krajówki” na drogi lokalne.

Te wszystkie inwestycje, które nie tylko ułatwią poruszanie się zmotoryzowanych po terenie gminy, ale i poprawią bezpieczeństwo, prowadzone będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańców – szczególnie Kostomłotów Pierwszych –  którzy częstokroć bezskutecznie lub przez długie minuty próbują włączyć się do ruchu z Maciejówki na drogę krajową, ucieszy zapowiedź budowy w miejsce nieprzyjaznego skrzyżowania – ronda. Będzie ono jednopasmowe o średnicy zewnętrznej 24 m i średnicy wyspy środkowej – 12 m, na której pojawią się elementy prefabrykowane i odblaski. Inwestycja ma być gotowa wiosną tego roku i z pewnością upłynni ruch na tym odcinku.

Kolejne zmiany organizacji ruchu obejmą wydzielenie dodatkowych pasów o szerokości 3 m do skrętu w lewo na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową w kierunku ul. Herby. Dodatkowo w tym wypadku przy wyjeździe z podporządkowanej ul. Herby na drogę krajową znak drogowy: „ustąp pierwszeństwa” zostanie zastąpiony znakiem: „STOP”. Kolejny lewoskręt powstanie przy skrzyżowaniu drogi krajowej z ulicami – Słoneczna i Zagórską w Miedzianej Górze. Trzeci lewoskręt powstanie przy skrzyżowaniu z ulicą Malachitową w Miedzianej Górze. Wydzielenie dodatkowych pasów ruchu dla aut, które z drogi głównej chcą skręcić w ulice lokalne z pewnością ułatwi wykonanie manewru i wpływać będzie na płynność ruchu. (nieb.)