Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w roku 2018 wydał 2541 decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. To największa ilość rocznie wydanych decyzji od 2004r.!

– Łącznie objęto pozwoleniami na budowę oraz zgłoszeniami przyjętymi bez uwag 1155 budynków mieszkalnych – mówi starosta kielecki, Mirosław Gębski. – Z tej liczby 973 decyzje administracyjne obejmowały budowę nowych budynków mieszkalnych. Ale zdarzają się przypadki objęcia jedną decyzją o pozwoleniu na budowę więcej niż jednego budynku. W 2018 roku takich decyzji wydaliśmy 182.

Mieszkańcy powiatu stawiają coraz większe domy – statystycznie wzrosła średnia powierzchnia użytkowa projektowanych budynków mieszkalnych. W roku 2018 wyniosła średnio 152 m2.

314 decyzji obejmowało zainstalowanie nowego kotła gazowego w już użytkowanych budynkach.  Rozpatrzono 63 wnioski o wydanie zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego.


Starosta Kielecki 44 razy wystąpił w imieniu inwestorów do Ministra Budownictwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

Wydział budownictwa wydał 2102 dzienniki budowy. Jednocześnie w obu referatach Wydziału Budownictwa rozpatrzono 2139 zgłoszeń zamiaru budowy obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Łączna liczba rozpatrzonych spraw w 2018 roku wynosi zatem 6969.

Z uwagi na brak danych statystycznych w tym zakresie powyższe dane nie uwzględniają liczby porad i informacji udzielanych telefonicznie oraz klientom bezpośrednio odwiedzającym Wydział Budownictwa.

 

Zmienił się też lider w rankingach, nie w Daleszycach, a w Morawicy mieszkańcy powiatu budują swoje domy.

Jak się okazuje, nasz ranking zmienił liderów. Najchętniej budujemy w Morawicy (131 pozwoleń), Daleszycach (104 pozwolenia), Miedzianej Górze (81 pozwoleń) i Piekoszowie (80 pozwoleń). Najmniej osób chce stawiać swoje domy w Łagowie (22 pozwolenia) i w Nowej Słupi (20 pozwoleń). Gminy wiedzą jak skutecznie zabiegać o nowych mieszkańców, oferują atrakcyjne tereny inwestycyjne z dobrą lokalizacją, kanalizacją, wodą i przede wszystkim drogą.

 

Galeria