Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska obradowały wspólnie. Podczas spotkania byli obecni wicestarosta kielecki  – Tomasz Pleban, członek Zarządu Powiatu – Mariusz Ściana oraz skarbnik powiatu – Maria Klusek.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Zenon Janus pokrótce omówił porządek zbliżającej się VIII sesji Rady Powiatu w Kielcach, zwracając uwagę na jeden z ważniejszych punktów obrad – raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2018.

Kolejnym punktem, nad którym debatowali radni, było wyrażenie opinii  w sprawie przejęcia przez powiat dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 765. O opinie w tej sprawie został poproszony dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach – Zbigniew Wróbel, który wyjaśnił, że powiat otrzymał pismo z Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, iż dwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 754 z Chmielnika w kierunku Staszowa zostanie pozbawiony dotychczasowej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczony zostanie do kategorii dróg powiatowych. Miało to związek z budową obwodnicy. – Zgodnie z ustawą, po przekształceniu dróg, drogi wojewódzkiej przechodzą na własność powiatu – powiedział dyrektor.

W wolnych wnioskach, radny Zenon Janus zapytał członka zarządu o stan podjętych działań odnośnie likwidacji magazynu odpadów niebezpiecznych na ul. Perłowej w Nowinach. Mariusz Ściana wyjaśnił, że na chwile obecną prowadzona jest egzekucja w celu przymuszenia właściciela do uprzątnięcia odpadów. Wspomniał o działaniach, które podjął powiat. – Już wiemy, że egzekucja będzie nieskuteczna, właściciel nie podejmuje nawet próby wywiązania się z nałożonych na niego obowiązków. Nie ukrywam, że przygotowujemy się do wykonawstwa zastępczego, które będzie miało na celu zidentyfikowanie dokładnie rodzaju odpadów oraz szacunkowej wyceny utylizacji. Obliczamy, że na pewno kwota, jaką powiat będzie musiał zapłacić, będzie powyżej miliona złotych – powiedział Mariusz Ściana.


W trakcie posiedzenia komisji, w sprawach różnych, radny Zdzisław Zapała zapytał o wnioski z gmin składane o dofinansowanie remontu dróg. Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował, że wszystkie wnioski jakie napłynęły z gmin do powiatu zostały złożone w ramach rządowego programu – Funduszu Dróg Samorządowych, na którego wyniki jeszcze trzeba poczekać. – Program przewiduje dofinansowanie od 50 do 80 proc od rządu. Poinformował także, że zostały złożone wnioski na dofinansowanie dróg do Wojewody Świętokrzyskiego.

Jedną z ostatnich omówionych spraw jaka poruszali radni, był bieżący nadzór nad drogami i tempem prac remontowych. Radna Małgorzata Popiel zadawała wiele pytań na temat prowadzonych zadań drogowych na terenie gminy Miedziana Góra. Mariusz Ściana wspomniał o rozbudowie strony internetowej o zakładkę „zgłoś usterkę” w raz z informacją o terminie realizacji i jej zakończeniu.

Galeria