Na terenie województwa świętokrzyskiego w ciągu najbliższych 10 lat powstaną dwa nowe zbiorniki wodne. Jeden z nich to „Bzin” na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej, a drugi to zalew Wierna Rzeka, który będzie zlokalizowany w granicach gminy Piekoszów, Łopuszno i Strawczyn na rzece Łososinie.

O planach utworzenia obu zbiorników poinformowali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak podkreślała Małgorzata Sikora, dyrektor regionalny agencji Wody Polskie, obie inwestycje zostały wpisane w program rozwoju retencji w Polsce dzięki staraniom władz wojewódzkich. – Ta inwestycja jest bardzo ważna i oczekiwana od wielu lat. Wielokrotnie rozmawiała na ten temat z wójtem Zbigniewem Piątkiem, który bardzo zabiegał o jej powstanie i prosił o wsparcie. Cieszę się, że nasze rozmowy zarówno tu w Kielcach, jak i w Warszawie przyniosły w końcu oczekiwany skutek. Głównym celem budowy obu zbiorników jest przede wszystkim walka z suszą. Umiejętne gospodarowanie zasobami wody w dzisiejszych czasach jest szczególnie istotne – mówi wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek.

Zalew Wierna Rzeka ma mieć powierzchnię 72 hektarów, a swoim obszarem obejmie gminę Piekoszów, Łopuszno i Strawczyn. Na terenie gminy Piekoszów zajmie około 17 hektarów i sołectwa: Zajączków, Łosień, Łosienek i Lesica. Na terenie gminy Łopuszno zalew obejmie powierzchnię 50 hektarów, a na terenie gminy Strawczyn zajmie 5 hektarów, obejmując skraj gminy, a konkretnie sołectwo Korczyn. Inwestycja już uzyskała decyzję środowiskową, a „Wody Polskie” wpisały ją w Krajowy Program Retencji. Zadowolenia z takiego obrotu sprawy nie kryje wójt Zbigniew Piątek, który ma nadzieję, że zbiornik powstanie szybciej niż to zaplanowano. – To bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Ogromnie się cieszę, że po wielu długich rozmowach w końcu zostanie zrealizowana. Zbiornik na Wiernej Rzece uzyskał decyzje środowiskowe i „Wody Polskie” wpisały go w Krajowy Program Retencji, który na przestrzeni 10 lat ma być wykonany. Liczę jednak na to, że zalew powstanie szybciej. Będzie miał bardzo duży wpływ na rozwój agroturystyki i turystyki w naszym regonie – podkreśla wójt, Zbigniew Piątek.

Zdaniem senatora Krzysztofa Słonia, długo wyczekiwany przez mieszkańców zbiornik Wierna Rzeka będzie spełniał kilka ważnych funkcji. – Obydwa zbiorniki będą spełniać przede wszystkim funkcję retencyjną, dzięki czemu będziemy mogli zapobiegać chociażby skutkom suszy, a także funkcję bezpieczeństwa na wypadek powodzi. Kolejnym ważnym aspektem jest także rozwój turystyki, bo przecież zbiorniki będą też pełniły funkcje rekreacyjną. Ich powstanie to bardzo dobra wiadomość – zaznacza senator, Krzysztof Słoń.


Wszystko wskazuje na to, że wyczekiwany od ponad trzydziestu lat zbiornik Wierna Rzeka nareszcie powstanie. Będzie przede wszystkim spełniał funkcję retencyjną, ale też rekreacyjną i wypoczynkową, co bez wątpienia pozwoli na turystyczne ożywienie tej części regionu.