W dniu 21.03.2019 w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej „Promyczek” o godzinie 15:30 odbędzie się pierwsze spotkanie Klubu Wolontariatu w Daleszycach. Weźmie w nim udział pani Joanna Woźniak – psychoterapeutka, która zmotywuje obecnych do działań w wolontariacie. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką niesienia bezinteresownej pomocy.

W tym miesiącu odbędą się mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie. Mediacje odbędą się w dniu 14 marca od godziny 14:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro Zespołu Szkolno-Przedszkolnego). Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

W dniu 29 marca o godz. 16:00 w Świetlicy Orange w Kranowie odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

MGOPS Daleszyce