Dziś mł. insp. Gerard Bah z rąk szefa świętokrzyskich policjantów insp. Pawła Dzierżaka otrzymał nagrodę Komendanta Głównego Policji za wkład na rzecz szkolnictwa działając jako nauczyciel stowarzyszony. Dodatkowo insp. Paweł Dzierżak podziękował mu za dotychczasową służbę w naszym garnizonie i życzył dalszych sukcesów w realizowaniu obowiązków w Komendzie Głównej Policji.

Dziś mł. insp. Gerard Bah spotkał się z pełniącym obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Pawłem Dzierżakiem i jego zastępcą insp. Arturem Bieleckim. Dwie okazje przyczyniły się do tego wydarzenia. Insp. Gerard Bah otrzymał nagrodę Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka za wkład na rzecz szkolnictwa działając jako nauczyciel stowarzyszony. Drugą okazją jest fakt, iż Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dziś po raz ostatni pełnił służbę w garnizonie świętokrzyskim. Teraz mł. insp. Gerard Bah będzie pełnił swoje obowiązki w Komendzie Głównej Policji, gdzie będzie zajmował się przestępstwami z nienawiści. Insp. Paweł Dzierżak dziękował mu za dotychczasową służbę i ogromny wkład w szkolenia policjantów. Życzył dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Przypomnijmy. Mł. insp. Gerard Bah służbę w policji rozpoczął w 1991 roku. W 2008 roku powołany został na stanowisko Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka. Podczas pełnienia tej funkcji był pomysłodawcą wielu kampanii społecznych, jedną z nich była „Służąc, niesiemy bezpieczeństwo”, dzięki której społeczeństwu została przybliżona rola Policji, i specyfika służby. Podczas prowadzonej kampanii kształtowane były postawy społeczne jednoznacznie negujące przemoc i łamanie praw człowieka.

Opr. DJ/MŚ


Źródło: KWP w Kielcach

Galeria