5 października, Miasto i Gmina Morawica przekazała plac budowy wykonawcy, który ma wybudować szkołę w Woli Morawickiej. Prace powinny ruszyć lada dzień, a koniec gigantycznej inwestycji zaplanowano do końca listopada przyszłego roku. Całość będzie kosztować 9 milionów 300 tysięcy złotych, z czego blisko 3 miliony stanowi unijne dofinansowanie w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej zostanie wyburzony pod budowę obwodnicy. Obiekt wraz z działką, na której się znajduje, już został przejęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie, prowadzące szkołę stowarzyszenie wynajmuje budynek od jego zarządcy. – Szkoła w Woli Morawickiej to szkoła z ponad stuletnią tradycją. Mieszkańcy wskazywali na konieczność budowy nowego budynku oświatowego w tej miejscowości. Przychylając się do ich prośby, postanowiliśmy poszukać dofinansowania i udało się. Prace przy budowie nowej szkoły ruszą niebawem. Jest prawomocne pozwolenie na budowę i już przekazaliśmy plac budowy wykonawcy – poinformował Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras

Do rozbiórki w całości zostanie przeznaczony istniejący budynek dydaktyczny. – Pozostanie jedynie sala gimnastyczna, którą w ramach budowy szkoły planujemy wyremontować i przeprowadzić termomodernizację – zapowiada zastępca burmistrza, Marcin Dziewięcki. Nowy budynek zostanie dobudowany do sali gimnastycznej od strony północno-wschodniej, a stare pomieszczenia szkolne będę zrównane z ziemią. – Zanim jednak to nastąpi musi powstać nowa szkoła. Po jej wybudowaniu przeniesiemy dzieci, a w istniejącym budynku ruszą prace rozbiórkowe, które będzie prowadzić już Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – podkreśla burmistrz Marian Buras.

Wykonawcą generalnym inwestycji został Zakład Usług Remontowych ZURIP z Małogoszczy. Szkołę w Woli Morawickiej wybuduje za blisko 9 milionów 300 tysięcy złotych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. – Była to najtańsza oferta, jaka wpłynęła – poinformował zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. – Całość zadania musi zakończyć się najpóźniej w listopadzie 2019 roku. Do tej pory zrobimy wszystko, aby uczniowie jak najmniej odczuli prowadzoną budowę – zapewnił zastępca burmistrza, Marcin Dziewięcki


Galeria