Gmina Daleszyce czyta małemu misiowi

„Mały miś w świecie wielkiej literatury – Gmina Daleszyce czyta małemu misiowi" - pod takim hasłem 25 listopada, czyli w Dniu Pluszowego Misia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sukowie rozpoczęto ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa...

O historii Zamku Królewskiego w Chęcinach

Zamek Królewski w Chęcinach był obiektem wysokiej rangi i ośrodkiem życia politycznego średniowiecznej Polski. To właśnie tu król Władysław Łokietek przeniósł skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej, a Chęciny traktował niemalże jak stolicę kraju. To z tego miejsca wojska polskie wyruszyły...

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uprzejmie informujmy, że w dniu 28 listopada (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny odbędzie się sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Proponowanym porządek obrad: 1) Podjęcie uchwały w sprawie...

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów...

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w...

Gminna Cecyliada w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy

      Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w Kościele Parafialnym w Morawicy. - Kto śpiewa ten dwa razy się modli – mówił podczas mszy ks. Dziekan Jan Ciszek, proboszcz morawickiej parafii....

Nowe możliwości w pozyskiwaniu środków finansowych przez mieszkańców i przedsiębiorców

 W Kamienicy "Niemczówka" w Chęcinach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Chęciny. Podczas prezentacji przygotowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały omówione zagadnienia wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Chęciny. W ramach konsultacji...

Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków OSP

      Przeprowadzone na terenie gminy Morawica szkolenie podstawowe odbyło się według nowego programu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kieleckiego. W ramach szkolenia ratownicy OSP zapoznali się z sprzętem i armaturą...

Oświetlenie uliczne Brzechów

Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego w Brzechowie.

Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim Pracownikom z terenu Miasta i Gminy Daleszyce składamy najserdeczniejsze życzenia!

W ministerstwie rozmawiano o renowacji chęcińskich zabytków

22 listopada Burmistrz Robert Jaworski wraz z Ojcem Pawłem Chmurą odbyli spotkanie z Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Spotkanie z Ewą Bordkiewicz Dyrektorem Departamentu Ochrony Zabytków zainicjowano w związku z planowanymi pracami związanymi ze stopniowym odrestaurowywaniem obiektów zabytkowych na terenie Gminy...