Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat do jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP na rok szkolny 2018/2019. Nabór kandydatów na uczestników OHP trwa do 30 września b.r.

– Zapraszamy młodzież, która chce zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz uzupełnić wykształcenie. Zapewniamy bezpłatny pobyt z wyżywieniem oraz opiekę wychowawczą – mówi Bartłomiej Woś, st. spec. ds. organizacji kształcenia zawodowego. Zadaniem OHP jest wyrównywanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno – ekonomicznej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich oraz rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem. Najbardziej potrzebujący, przyjmowani są do jednostek stacjonarnych, w których mają zapewnioną bezpłatną, całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Jeżeli masz:
•    ukończone 15 lat (w dniu zapisu), ale nie jesteś osobą pełnoletnią
•    masz ukończoną szkołę podstawową/gimnazjum lub nie kontynuujesz nauki
•    masz problemy z nauką
•    masz trudną sytuację rodzinną
•    stan zdrowia pozwala na podjęcie przygotowania zawodowego
WSTĄP DO OHP!!!

Szczegółowe informacje o naborze do Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach znajdują się na stronie internetowej www.swietokrzyska.ohp.pl.