Przedstawienie nowo powołanych członków rady oraz przyjęcie wniosków dotyczących kierunków kształcenia zawodowego w świętokrzyskich szkołach branżowych – było tematem obrad Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Gościem posiedzenia, które dobyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kiecach była wicemarszałek Renata Janik.

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w kadencji 2017-2021 powiększył się o osiem osób. Akty powołania otrzymali: Dorota Ciołak – przedstawiciel organizacji związkowej pracodawców, Arkadiusz Szostak – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Michał Zatorski – przedstawiciel organizacji przedsiębiorców, Konstanty Kamionka – przedstawiciel organizacji pracodawców, Marek Banasik – przedstawiciel organizacji pracodawców, Bożentyna Pałka-Koruba – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Małgorzata Berbeś-Piórkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz Jarosław Kaczmarek, jako przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

– Wojewódzka Rada Rynku Pracy odgrywa dużą rolę w kreowaniu i promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej. To na Państwu spoczywa zadanie kreatywnego spojrzenia na zmieniający się rynek pracy oraz strukturę bezrobocia w naszym regionie. Mam nadzieję, że Państwa obecność i zaangażowanie przełoży się na bardziej trafne decyzje dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego w województwie – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie zaopiniowania utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego, co do ich zgodności z potrzebami rynku pracy. Wnioski złożyły szkoły branżowe i policealne m.in. z: Kazimierzy Wielkiej, Chmielnika, Skarżyska-Kamiennej, Staszowa, Buska-Zdroju, Sandomierza, Końskich, Włoszczowy, Skalbmierza i Jędrzejowa.


Obradujący zapoznali się ze stanem wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz RPO WŚ w odniesieniu do działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, a także z realizacją zadań finansowych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykonywanych przez WUP w imieniu marszałka województwa. Przedstawiono także informację o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.

Galeria