Zakończyły się prace przy przebudowie wjazdu do szkoły w Szczecnie. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa , która znacznie poprawi dojazd do placówki.

Zakres prac obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy, wzmocnienie nawierzchni zagęszczonym tłuczniem kamiennym oraz ułożenie warstwy asfaltowej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wjazd do szkoły został poszerzony, wyłożony kruszywem oraz zabezpieczony krawężnikami, a także powstały wygodne miejsca do parkowania dla kierowców. Dzięki tym pracom, wjazd do szkoły w Szczecnie zmienił się nie do poznania, co ułatwi korzystanie z niego wszystkim odwiedzającym placówkę.


Firmą wykonującą zlecenie był Zakład Robót Drogowych DUKT z Nowin. Koszt inwestycji wyniósł 65 855,31 zł brutto.

Mateusz Fąfara

 

Nowa nawierzchnia na wjeździe do szkoły w Szczecnie

 

Zakończyły się prace przy przebudowie wjazdu do szkoły w Szczecnie. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa , która znacznie poprawi dojazd do placówki.

 

Zakres prac obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy, wzmocnienie  nawierzchni zagęszczonym tłuczniem kamiennym oraz ułożenie warstwy asfaltowej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wjazd do szkoły został poszerzony, wyłożony kruszywem oraz zabezpieczony krawężnikami, a także powstały wygodne miejsca do parkowania dla kierowców.

Dzięki tym pracom, wjazd do szkoły w Szczecnie zmienił się nie do poznania, co ułatwi korzystanie
z niego wszystkim odwiedzającym placówkę.

 

Firmą wykonującą zlecenie był Zakład Robót Drogowych DUKT z Nowin. Koszt inwestycji wyniósł 65 855,31 zł brutto.

 

 

Mateusz Fąfara

Galeria