28 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady, podczas której wybrano Prezydium. Przewodniczącym został Jakub Filipiak, a wiceprzewodniczącymi: Jagoda Nowak, Aleksandra Jarząbek i Maja Szymoniak. Młodzi radni złożyli uroczystą przysięgę i tym samym rozpoczęli pracę na rzecz swojej małej ojczyzny.

Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu kworum przyjęto porządek obrad. Następnie młodzi radni ze szkół z terenu gminy Strawczyn złożyli przyrzeczenie. – Przyrzekam uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Gminy sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie szkoły – ślubowali młodzi radni. Po tej uroczystej chwili otrzymali oficjalne zaświadczenia o wyborze. – Jestem przekonany, że pełnienie funkcji radnych Młodzieżowej Rady Gminy będzie dla was wartościowym doświadczeniem, które z pewnością przyda wam się w przyszłości. Zapoznacie się z systemem działania samorządu i sprawami gminy. Dowiecie się, czym konkretnie zajmuje się Rada Gminy, w jakim obszarze działa i jakim problemom musi stawiać czoła. Być może będzie to dla was zachętą, aby w przyszłości służyć lokalnej społeczności poprzez pracę w samorządzie. Serdecznie gratuluję wam dostania się do Młodzieżowej Rady i liczę na dobrą współpracę z dorosłą Radą Gminy oraz całym samorządem. Jestem przekonany, że wiceprzewodniczący Rady Gminy w Strawczynie, Damian Gad, wasz opiekun dobrze wprowadzi was w meandry spraw samorządowych. Jestem zawsze do waszej dyspozycji – zapewnił Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Kolejnym punktem spotkania był wybór przewodniczącego Rady. Został nim Jakub Filipiak, uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. – Pierwszy raz będę zasiadał w Młodzieżowej Radzie, ale mam zamiar wykazać się trafnymi pomysłami i zaangażowaniem. Chciałbym współpracować z dorosłą Radą i mam nadzieję, że nam się to uda – mówił nowy przewodniczący Jakub Filipiak.

Podczas posiedzenia wybrano także zastępców przewodniczącego. Funkcję tą będą sprawowały: Jagoda Nowak – uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Oblęgorku, Aleksandra Jarząbek – uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej w Strawczynie oraz Maja Szymoniak – uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej .


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Strawczyn, Damian Gad, opiekun Młodzieżowej Rady pogratulował młodym radnym. – Życzę wam samych mądrych pomysłów i spełniania zamierzeń, które sobie w najbliższym czasie postanowicie – mówił wiceprzewodniczący Rady Gminy Strawczyn, Damian Gad. – Jestem przekonany, że dzięki działaniu Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn rozwiniecie kluczowe umiejętności obywatelskie, poznacie jak funkcjonuje nasza wspólnota lokalna. Celem powołania młodzieżowej Rady jest przede wszystkim włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Wójt, dorośli radni, urzędnicy, często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów i rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. Młodzieżowa Rada jest głosem młodych mieszkańców, ale również prowadzi działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich, a także inicjuje własne pomysły. Życzę, aby tych pomysłów w tej kadencji było jak najwięcej – życzył opiekun Młodzieżowej Rady, Damian Gad.

– Młodzież ma świeże spojrzenie na różne sprawy, widzi je z innej perspektywy. Interesuje się też innymi obszarami niż dorośli. Myślę, że przy współpracy z dorosłą Radą może to wnieść do samorządu pozytywne społecznie pomysły. Liczymy na dobrą współpracę – podsumował przewodniczący Rady Gminy Strawczyn, Grzegorz Stępień.

Galeria