Funkcjonariuszka z Komisariatu Policji I w Kielcach odwiedziła dziś uczniów klasy VI, w jednej z kieleckich szkół podstawowych. Spotkanie to było okazją do porozmawiania z dziećmi na temat właściwych postaw i zachowań względem rówieśników.

Podczas policyjnej prelekcji, grupę odbiorców stanowili szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach. Funkcjonariuszka rozmawiała z uczniami na temat właściwych zachowań i traktowania kolegów oraz koleżanek ze szkolnej ławki. Dzieci dowiedziały się, jaką formę może przybrać przemoc rówieśnicza oraz w jaki sposób powinny się zachować gdy ktoś okazuje względem nich agresję i brak szacunku. Spotkanie było również okazją do przedstawienia zgromadzonym najważniejszych zagadnień związanych z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich – w tym, katalogu środków wychowawczych jakie wobec nieletniego może zastosować Sąd Rodzinny w przypadku zachowań niezgodnych z prawem. Policjantka przestrzegła również uczniów przed zdrowotnymi konsekwencjami zażywania dopalaczy.

 

Opr. IK


Źródło: KMP Kielce

 

Galeria