„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”- to główne hasło rozpoczętej w dniu 2 kwietnia 2019 roku kampanii edukacyjno- profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

W ramach kampanii powstał spot filmowy zwracający uwagę na poważne zagrożenie życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne. Jest on dostępny na stronie:http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl

Elementem kampanii jest także konkurs na mem internetowy i animację w formacie GIF. Prace mają dotyczyć zapobiegania oraz przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej:http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl


Ogólnopolskie działania w ramach kampanii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.