Gmina Sitkówka-Nowiny znów najlepsza w województwie

– Polska lokalna się zmienia. Jeszcze dwie dekady temu w  centrum uwagi były inwestycje w infrastrukturę: telefonizacja, sieć gazowa, wodociągi, drogi. To oczywiście nie przestało być ważne, ale coraz więcej oczekiwań wiąże się z innymi działaniami. Jak transport, to nie tylko drogi, ale i ścieżki rowerowe. Do tego inwestycje wiążące się z czasem wolnym – kultura, sport, rekreacja. Samorządy coraz bardziej oceniane są też pod względem dostępu do usług społecznych. A wśród nich ważną rolę odgrywa zapewnienie opieki nad dziećmi i temu problemowi poświęcony jest niniejszy artykuł i towarzyszący mu ranking – możemy przeczytać w najnowszym rankingu czasopisma samorządowego „Wspólnota” dotyczącym opieki nad małymi dziećmi.

 

Wysoki wskaźnik użłobkowienia


W tym zakresie gmina Sitkówka-Nowiny ma się czym pochwalić. Znajdujemy się na 11 miejscu pośród 1525 gmin wiejskich w całej Polsce. Wskaźnik użłobkowienia w 2016 r. wyniósł 52,174. Oznacza to, że na sto dzieci w wieku 1-3 z terenu gminy ponad połowa uczęszcza do placówek opiekuńczych na terenie gminy. Żadna z ościennych gmin nie może pochwalić się takim wynikiem: Morawica wskaźnik użłobkowienia ma na poziomie 28,00, zaś Chęciny –  19,43. – Jednym z naszych priorytetów jest polityka prorodzinna. Inwestujemy w szkoły i przedszkola, place zabaw i infrastrukturę towarzyszącą. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekt o nazwie „Rozwój żłobka gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych”, dzięki któremu udostępniliśmy 20 nowych miejsc żłobkowych w Nowinach. Celem projektu było zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zwiększenie aktywności zawodowej rodziców poprzez uruchomienie nowej grupy w żłobku – wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz podkreślając, że w kolejnych latach wskaźnik użłobkowienia będzie jeszcze wyższy.

Nie tylko żłobek

Gmina nie ogranicza swoich działań jedynie do grup żłobkowych. Również w ubiegłym roku gmina zdobyła środki na realizację projektu „Sitkówka-Nowiny – gmina z przyszłością. Rozwój edukacji przedszkolnej”. W ramach projektu w przedszkolu w Kowali powstały nowe miejsca przedszkolne, zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne oraz zmodernizowano istniejącą infrastruktura do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Oferta edukacyjna zostanie rozszerzona o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

Nie należy zapominać o ponadmilionowej inwestycji polegającej na rozbudowie przedszkola w Nowinach. Dzięki tej inwestycji przyjęto do przedszkola kolejne 50 dzieci, a ono samo stało się największym przedszkolem w całym powiecie kieleckim.

– Przez ostatnie dwa lata zrobiliśmy wiele, aby ten zapewnić najwyższy poziom nauczania i opieki dzieciom i młodzieży: rozbudowaliśmy przedszkole, dokonujemy termomodernizacji budynków szkół, a ostatnio uzyskaliśmy dofinansowanie na powstanie nie tylko nowych grup żłobkowych, ale przedszkolnych. Cieszy również fakt, że na wszystkie te działania uzyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne – wyjaśnia wójt.