Zalew w Lipowicy niebawem przyciągnie jeszcze większą liczbę miłośników przyrody, bowiem władze Chęcin pozyskały dofinansowanie unijne w kwocie 1 miliona 700 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Lipowicy. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokumentacja techniczna oraz pozwolenie na budowę już są. Kolejny krok to wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.

– Jest to miejsce unikatowe i bardzo urokliwe, choć nieco zaniedbane i zapomniane. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli ukazać jego unikatowość przyrodniczą. Wyznaczenie ścieżki edukacyjnej, wytyczenie trasy rowerowej wokół zbiornika wodnego oraz punktów widokowych, budowa pomostu to tylko część elementów projektu, które zabezpieczą miejsca cenne przyrodniczo w bezpośrednim otoczeniu zbiornika w Lipowicy. Te działania umożliwią także obserwacje gatunków roślin i zwierząt tutaj żyjących – mówi burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Wszystkie te elementy już niebawem odmienią otoczenie zalewu w Lipowicy. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, która tu powstanie pozwoli na promowanie lokalnych walorów przyrodniczych uwzględniając zespoły roślin, siedliska oraz rzadkie gatunki fauny i flory występujące w tych okolicach. Planowane jest również nasadzenie nowej roślinności. Warto dodać, że w ramach zadania powstanie także droga dojazdowa prowadząca do zalewu.


W najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na 2020 rok. Inwestycję oszacowano na kwotę około dwóch milionów złotych, z czego ponad 1 milion 700 tysięcy złotych pokryją środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Podjęte działania przyczynią się do efektywnego wykorzystania zasobów przyrody nieożywionej i ożywionej gminy Chęciny, a w efekcie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz do kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających ziemię chęcińską.

Agnieszka Olech