Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowa mogą mieć prawdziwy powód do zadowolenia. Właśnie trafił do nich nowy sprzęt, na który władze Gminy i Miasta Chęciny pozyskały spore dofinansowanie zewnętrzne. Druhowie do swojej dyspozycji dostali motopompę pływającą, przecinarkę spalinową, tarczę ratowniczą i trzy specjalne munduru bojowe.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowa znalazła się w gronie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. – Od lat wspieramy nasze jednostki strażackie, szukając przy tym źródeł dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu, ratującego ludzkie życie. Tym razem udało nam się sięgnąć po środki w ramach konkursu, do którego można było zgłaszać jedynie te jednostki, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka z Ostrowa idealnie wpisała się w ściśle określone kryteria – mówi burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który umowę na dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego podpisał z końcem sierpnia wraz z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim oraz członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariuszem Goskiem. – Na wsparcie jednostek, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego samorząd województwa świętokrzyskiego przeznaczył 750 tysięcy złotych. Jako aktywny strażak ochotnik wiem, jak ważne są pieniądze, przekazywane jednostkom OSP, szczególnie tym mniejszym, borykającym się z problemami finansowymi. Cieszę się, że możemy wesprzeć tym razem te mniejsze, ale jakże niezastąpione jednostki – podkreślał podczas podpisania umowy marszałek Andrzej Bętkowski.

A trzeba przyznać, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowa jest faktycznie niezastąpiona. – Nasi druhowie specjalizują się w ratownictwie wodnym. Są bardzo zaangażowani w pracę na rzecz mieszkańców gminy i nie tylko. Często biorą też udział w akcjach poza granicami gminy. Sprzęt, jaki mogliśmy dla nich zakupić za pozyskane środki z całą pewnością będzie dobrze wykorzystany – podkreśla burmistrz, Robert Jaworski.

Na zakup potrzebnego sprzętu władze Gminy i Miasta Chęciny pozyskały 11 tysięcy złotych dofinansowania. Po podpisaniu umowy gmina rozpoczęła procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania. Na podstawie zapytania ofertowego udało się zakupić niezbędny sprzęt taniej. Nową motopompę pływającą, przecinarkę spalinową, tarczę ratowniczą i trzy specjalne mundury bojowe zakupiono za kwotę 14 tysięcy 195 złotych, z czego ponad 70 procent stanowiło pozyskane dofinansowanie. Pozostałą kwotę dołożono z budżetu gminy.


Nowy sprzęt już trafił do druhów z jednostki z Ostrowa, a jego przekazanie odbyło się 5 listopada. – Dzięki pozyskanym przez władze naszej gminy środkom mamy teraz na dodatkowym wyposażeniu motopompę, specjalne mundury do akcji gaśniczych, a także przecinarkę spalinową i tarczę ratowniczą – wymienia prezes jednostki OSP z Ostrowa, Kazimierz Łebek. – Cieszę się, że władze samorządowe dostrzegają potrzeby druhów i wspierają nasze działania. Im lepszy sprzęt i przeszkolenie, tym bezpieczniej mogą czuć się nasi mieszkańcy – podkreśla prezes jednostki OSP z Ostrowa, Kazimierz Łebek. – Wszyscy dobrze wiemy, jak duże są potrzeby strażackie. Wynikają one tylko i wyłącznie z chęci bezinteresownego niesienia pomocy. Lepszy sprzęt to zdecydowanie większe bezpieczeństwo mieszkańców. Z tak wyszkolonymi i doposażonymi druhami możemy czuć się bezpiecznie – zapewnia burmistrz, Robert Jaworski. – Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim druhom za ich chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wielokrotnie narażają swoje zdrowie, a nawet życie, aby pomagać innym. Zasługują na najlepszy sprzęt, który pozwoli także im na bezpieczne wykonywanie swojej społecznej służby – dodaje burmistrz, Robert Jaworski.

 

Galeria