Wojewoda Agata Wojtyszek w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 podpisała umowy i porozumienia z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak.

W 2018 roku projekty, które uzyskały pozytywną rekomendację MSWiA uzyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 284 848 zł. Siedmiu beneficjentów programu, tj.: Gmina Bieliny, Gmina Mirzec, Gmina Skarżysko-Kamienna, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA”, Stowarzyszenie Aktywna Kraina oraz Radio eM Kielce będzie realizowało szereg działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa.

Działania wojewódzkie w roku 2018 to:

– budowa inteligentnych przejść dla pieszych z punktowymi elementami odblaskowymi zamontowanymi w jezdni (Gmina Skarżysko-Kamienna);


– podniesienie bezpieczeństwa pieszych (Gmina Mirzec);

– radiowa szkoła przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym „Bezpiecznie, czyli jak” (Radio eM Kielce);

– bezpieczeństwo podczas meczów piłkarskich (Stowarzyszenie Aktywna Kraina);

– „Akademia bezpieczeństwa” poprawiająca bezpieczeństwo w szkołach (Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA”)

– Świętokrzyska Koalicja Seniorów (Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki);

– kampania edukacyjno-informacyjna „Bielińskie Społeczeństwo promuje bezpieczeństwo” (Gmina Bieliny)

 

Źródło: ŚUW w Kielcach

Galeria