„Hojne Serca” to stowarzyszenie, które w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości realizuje Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nieodpłatna pomoc, kierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem, ich rodzin oraz świadków świadczona będzie poprzez specjalnie zorganizowane lokalne punkty na terenie siedmiu powiatów. W tych miejscach z pomocy może korzystać każdy mieszkaniec naszego województwa.

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Końskich w ramach swojej działalności realizuje Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019-2021. Wspomniana pomoc kierowana jest zarówno do osób pokrzywdzonych przestępstwem, ich najbliższym oraz świadkom. Działalność stowarzyszenia prowadzona jest na terenie siedmiu powiatów, gdzie zostały utworzone Lokalne Punkty Pomocy, o których poniżej zamieszczamy informacje.

W ramach projektu pomoc świadczona będzie nieodpłatnie, a dotyczyć ma zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem pomocy prawnej, alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, pomocą ze strony psychologa. Osoby zainteresowane mogą się również dowiedzieć wielu szczegółów dotyczących szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, ich finansowania oraz wielu innych form pomocy.

LOKALNE PUNKTY POMOCY:


– poniedziałek 12:00 – 20:00

– wtorek – piątek 10:00 – 17:00

– sobota 9:00 – 13:00

 

DYŻUR TELEFONICZNY CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

730 918 259

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

Galeria