Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

na okres od 1 VII 2019 do 31 V 2021

 


 

Lipiec 2019                                                    25 – 29 VII 2019

Sierpień 2019                                                 27 – 29 VIII 2019

Wrzesień 2019                                               25 – 27 IX 2019

Październik 2019                                           24 – 28 X 2019

Listopad 2019                                               26 – 28 XI 2019                    

Grudzień 2019                                               18 – 20 XII 2019

 

Styczeń 2020                                                 23 – 27 I 2020

Luty 2020                                                      25 – 27 II 2020

Marzec 2020                                                  25 – 27 III 2020

Kwiecień 2020                                               23 – 27 IV 2020

Maj 2020                                                       26 – 28 V 2020

Czerwiec 2020                                               25 – 29 VI 2020

Lipiec 2020                                                    23 – 27 VII 2020

Sierpień 2020                                                 25 – 27 VIII 2020

Wrzesień 2020                                               24 – 28 IX 2020

Październik 2020                                           27 – 29 X  2020

Listopad 2020                                               25 – 27 XI 2020

Grudzień 2020                                               17 – 21 XII 2020

 

Styczeń 2021                                                 26 – 28 I 2021

Luty 2021                                                      23 – 25 II 2021

Marzec 2021                                                  25 – 29 III 2021

Kwiecień 2021                                              27 – 29 IV 2021

Maj 2021                                                       25 – 27 V 2021

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach