Od 15 lutego będzie można ponownie składać wnioski o dofinansowanie do wymiany pieców. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w tym dniu planuje ogłosić nabór w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim. Program skierowany jest do osób fizycznych, zakłada refundację części kosztów wymiany starych pieców grzewczych na ekologiczne lub podłączenia się do sieci centralnego ogrzewania.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. Ks. J. Popiełuszki  41, 25-155 Kielce

Tel. 41 366 15 12, 41 333 52 20

http://www.wfos.com.pl/

e-mail: biuro@wfos.com.pl