W południe do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zreczach Dużych wtargnął zamaskowany mężczyzna. W trakcie szarpaniny zranił ostrym narzędziem pracownicę ośrodka, a następnie zabarykadował się z nią w jednym z pomieszczeń w piwnicy. Tak groźnie brzmiące zgłoszenie otrzymał dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Liczyła się każda minuta… Taki scenariusz zakładały dzisiejsze wspólne ćwiczenia Policji, straży pożarnej, służb medycznych oraz władz samorządowych z Chmielnika.

Scenariusz dzisiejszych ćwiczeń zakładał, że nieznany mężczyzna wtargnął na teren Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie ranił nożem jedną z pracownic, a następnie wziął ją jako zakładnika. Napastnik groził podpaleniem budynku i wykrzykiwał swoje żądania. Z desperatem negocjacje prowadzili funkcjonariusze z nieetatowego zespołu negocjatorów policyjnych. Wspólne działania mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz Posterunku Policji w Chmielniku doprowadziły do obezwładnienia i zatrzymania przestępcy. Jednak zdążył on zaprószyć ogień w piwnicy, w związku z czym konieczne były działania strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 oraz pobliskich OSP.

Wykonanie założeń obserwowali, a następnie omówili Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadkom. Marcin Chatys, Dowódca JRG nr 4 w Chmielniku st. kpt. Paweł Nyk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik. Wszyscy całość wykonanych zadań ocenili bardzo wysoko i zgodnie podkreślili, że takie ćwiczenia dają niezbędne doświadczenie, które niejednokrotnie przydaje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Opr. KM


Źródło: KMP w Kielcach

Galeria