I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Literacka Wieża Babel w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

21 marca w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbyły się dwa – ciekawe i ważne – wydarzenia. Pierwszym był finałowy etap Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, a drugim – maraton czytelniczy, czyli VIII Literacka Wieża Babel..

Przybyłych gości powitała dyrektor placówki Halina Kołodziejczyk. Obecna była Teresa Dzik – Kierownik Zespołu ds. Edukacji Starostwa Powiatowego.

W finałowym etapie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym wzięli udział uczniowie ze szkół w Bodzentynie, Chmielniku oraz Chęcinach. Wiedzę ich sprawdził wcale niełatwy test, zawierający 28 pytań. Najlepszymi okazali się uczniowie naszej szkoły – Kinga Góralska i Dawid Tompór. Konkurs ten przygotowano z okazji obchodów 20-lecia Powiatu Kieleckiego. Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski.


Ósmej już edycji Literackiej Wieży Babel, czytelniczego maratonu, przyświecało hasło: „Jestem, więc czytam Zbigniewa Herberta”. Wybór był nieprzypadkowy, bo Sejm RP ustanowił 2018 rok Rokiem Zbigniewa Herberta. Spotkanie było więc dobrą okazją do bliższego poznania wysmakowanej literacko, artystycznie i intelektualnie twórczości Zbigniewa Herberta. Nieprzypadkowo bohaterem jego poezji jest Pan Cogito, czyli ten, który idzie wyprostowany i jest wierny podstawowym wartościom i zasadom. W czytaniu wzięli udział uczniowie powiatowej szkoły, a spotkanie urozmaiciły prezentacje multimedialne z muzyką i piosenkami Przemysława Gintrowskiego do tekstów samego Z. Herberta.

Galeria