Kanał kryty do odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku Babia, kolejne nitki wodociągów, ujęcie wody w Lesicy, chlorownia i 1,5 kilometra nowego wodociągu łączącego studnię w Lesicy z wieżą ciśnień w Zajączkowie, a w planach wymiana skorodowanych rur wodociągowych, a także kapitalny remont wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków – władze gminy Piekoszów poczyniły konkretne kroki w kierunku zapobiegania skażeniom wody. Tylko tegoroczne koszty gigantycznych inwestycji opiewają na blisko 2,5 miliona złotych. Część z nich już jest na ukończeniu.