Stowarzyszenie Lex peritia z siedzibą w Warszawie zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego. Pomoc Stowarzyszenia kierowana jest przede wszystkim do osób, których nie stać na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, jednak każda zainteresowana osoba zostanie poinformowana o prawach jakie Jej przysługują, obowiązkach jakie na Niej ciążą, wynikających z obowiązujących norm prawnych.

Bezpłatne porady prawne udzielane będą w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, w terminach:

 

04.06.2019r., wtorek, godz. 12.00-15.00


18.06.2019r., wtorek, godz. 12.00-15.00