1 lipca po raz ostatni w Starostwie Powiatowym w Kielcach będzie można skorzystać z bezpłatnego punktu konsultacyjnego w zakresie porad pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych, działającego w ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022”

Do puntu zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Kieleckiego. Wsparcia udzielać będą wykwalifikowani specjaliści z Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, wsali nr 229 (II piętro) w 1 lipca w godz. od 13:00 do 17:00, po wcześniejszym kontakcie tel. (041) 200-15-96.