Od 1 stycznia 2019 roku bezpłatna pomoc prawna będzie świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dokument składa się bezpośrednio przed prawnikiem, który ma udzielić porady. Na wizytę trzeba umówić się telefonicznie, a jej termin będzie ustalony według kolejności zgłoszeń.

Kobietom w ciąży pomoc prawna przysługuje poza kolejnością, a w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową istnieje możliwość świadczenia usług prawnych w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

Mieszkańcy powiatu kieleckiego mogą uzyskać pomoc prawną w: Kielcach, Łopusznie, Chmielniku, Górnie, Łagowie.

Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 200 17 85.


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 4
25-211 Kielce
– Adwokat Hubert Kochanowski

– Adwokat Tomasz Surdej

– Radca Prawny Monika Wierzbowska

poniedziałek,

czwartek,

piątek

7:00 – 11:00

(41) 200 15 72

wtorek,

środa

7:00 – 15:00

Starostwo Powiatowe w Kielcach

ul. Wrzosowa 4
25-211 Kielce

– Radca Prawny Katarzyna Dworak poniedziałek,

czwartek,

piątek

11:15 – 15:15

(41) 200 15 72

środa

7:00 – 15:00

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

– Adwokat Alicja Brzezińska
– Adwokat Agnieszka Zuba

– Adwokat Paweł Rzońca

– Radca Prawny Michał Rachudała

poniedziałek

12:00 – 16:00

(41) 354 32 73 wew. 308

wtorek,

środa,

czwartek,

piątek

9:00 – 13:00

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

ul. Kolberga  4

25-620 Kielce

– Adwokat Dorota Duda

– Adwokat Rafał Karpiński

– Adwokat Piotr Poniewierski

– Radca Prawny Michał Sowiński

poniedziałek,

wtorek,

środa,

czwartek,

piątek

7:00 – 11:00

(41) 367 16 31

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

ul. Kolberga  4

25-620 Kielce

– Radca Prawny Piotr Rogula poniedziałek,

wtorek,

środa,

czwartek,

piątek

11:00 – 15:00

(41) 367 16 31

Urząd Gminy w Łopusznie

ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno

– Adwokat Krzysztof Król
– Adwokat Marcin Jaskólska

– Radca Prawny Aleksandra Hojnowska-Orłowska

poniedziałek,

wtorek,

środa,

czwartek,

piątek

12:00 – 16:00

(41) 391 40 01 wew. 31

Urząd Miasta i Gminy w Łagowie

Rynek 62

26-025 Łagów

– Adwokat Aleksandra Wojciechowska poniedziałek

12:00 – 16:00

(41) 343 70 54

wtorek,

środa,

czwartek,

piątek

8:00 – 12:00

Urząd Gminy w Górnie

Górno 169

26-008 Górno

– Radca Prawny Adrianna Wilczkowska poniedziałek, środa,

czwartek,

piątek

8:00 – 12:00

(41)30 23 641

wtorek

13:00 – 17:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.