4 czerwca br. obchodzimy 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy władzami PRL a opozycją solidarnościową w czerwcu 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory do sejmu oraz całkowicie wolne wybory do senatu. Ich wyniki miały decydujący wpływ na upadek systemu komunistycznego naszym kraju. W pierwszej turze Komitet Wyborczy „Solidarność” zdobył w senacie 99 miejsc na 100 możliwych, a w sejmie zajął całą pulę dostępnych miejsc, czyli 35 procent.

Symbolem wyborów czerwcowych stał się plakat Tomasza Sarneckiego z postacią szeryfa z westernu „W samo południe”, który trzyma w ręku kartę do głosowania. W 1999 r. Victoria & Albert Museum w Londynie uznało go za jeden ze stu najważniejszych plakatów XX w.

.


Biuro Programu „Niepodległa” pozyskało licencję na korzystanie z plakatu przy okazji 30. rocznicy wyborów i zaprasza do wykorzystania tej niepowtarzalnej grafiki przy okazji obchodów wydarzenia, które trzydzieści lat temu zmieniło Polskę. Mogą z niego korzystać jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i samorządowe instytucje kultury.