120. rocznica oddania do użytku Zakładu Wielkopiecowego w Starachowicach

0
63


„Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego  w okresie przemian (1870-1914)” to tytuł konferencji, która odbyła się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach z okazji 120. rocznicy oddania do użytku Zakładu Wielkopiecowego. Gościem wydarzenia był marszałek Andrzej Bętkowski.

Konferencja była zorganizowana z okazji 120. rocznicy oddania do użytku Zakładu Wielkopiecowego w Starachowicach, którego uroczyste poświęcenie miało miejsce 9 listopada 1899 roku.  Kompleks pozostawał czynny do marca 1968 roku, zaś jeszcze dwa lata wcześniej został on wpisany do rejestru zabytków. Obecnie stanowi podstawowy zespół obiektów składających się na wystawę stałą na otwartym powietrzu, którą prezentuje Muzeum Przyrody i Techniki.