- logo_komputer_3.jpg

 „Szkolenia z obsługi internetu dla mieszkańców gminy Chęciny po 25 roku życia”

 

01 stycznia 2020 r. Gmina Chęciny rozpoczęła realizację projektu pn. „Szkolenia z obsługi internetu dla mieszkańców gminy Chęciny po 25 roku życia” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Całkowita wartość projektu wynosi 55 550 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.05.2020 r.


Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie, uzupełnienie, podniesienie kompetencji zawodowych 100 osób w wieku powyżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Chęciny poprzez udział we wsparciu szkoleniowym w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług).

Udział w projekcie przyczyni się przede wszystkim do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy, jak również nabędą ważnych i przydatnych umiejętności w życiu prywatnym i społecznym.

Uczestnicy projektu

Projekt obejmie wsparciem 100 mieszkańców gminy Chęciny w wieku powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem, podwyższeniem swoich umiejętności komputerowych i przydatnych kompetencji cyfrowych, w tym wykorzystania e-usług publicznych.

Szkolenia komputerowe

Kursy komputerowe zostaną przeprowadzone w 2 modułach:

  • „Działam w sieciach społecznościowych” dla 5 grup szkoleniowych, w ramach którego uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji,
  • „Moje finanse i transakcje w sieci” dla 5 grup szkoleniowych., w ramach którego uczestnicy nabędą umiejętności jak skutecznie załatwić sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu tj. zarządzanie kontem bankowym, dokonywanie płatności, realizowanie zakupów, rezerwowanie podróży, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

Każda grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób.  Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Kursy zostaną przeprowadzone w okresie: I i II grupa – luty 2020 r., III, IV i V grupa – marzec 2020 r., VI i VII grupa – kwiecień 2020 r., VIII, IX i X grupa – maj 2020 r. w wymiarze 12 godzin przez 3 dni szkoleniowe po 4 h dziennie. Szkolenia zorganizowane zostaną w mieście Chęciny – w sali informatycznej Szkoły Podstawowej w Chęcinach. Dni i godziny zajęć zostaną ustalone z uczestnikami w zależności od ich preferencji
i dyspozycyjności.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w styczniu b.r. Aktualne terminy rekrutacji zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej www.checiny.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie więcej informacji mogą uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny, w Referacie Funduszy Pomocowych i Promocji pok. nr 13, tel. 41 31 53 115, e-mail: u.marciniak@checiny.pl